Dialog despre medicină

Dialog despre medicină

Dialogul despre medicină este un studiu de secțiune interesant, cu o prezentare și analiză populară a faptelor, a statisticilor și a generalizărilor. Este vorba de un dialog între medici și pacienți, deoarece relațiile sunt un concept bidirecțional. Nu ia în considerare atitudinea medicilor față de pacienți în izolare față de atitudinea societății și a bolnavilor față de medici.

Atitudinea medicului față de pacient este scrisă foarte mult, dar obligațiile pacientului față de medic și medicamente sunt scrise și vorbite puțin.

Ar fi de dorit ca ideea că "să devii doctor este mai ușor decât să fii medic", adânc înfundat în sufletul medicilor și al celor care se pregătesc să se alăture drumului medicinii și celor care se întorc la noi pentru ajutor.

Secțiunea este dedicată relației dintre pacienți și medici în condițiile revoluției științifice și tehnologice, precum și acelor probleme de medicină care atrag în prezent atenția populației. Se ia în considerare influența creșterii numărului de medici și așa-numita feminizare a medicamentelor, îngrijirea medicală gratuită și mass-media și creșterea ponderii persoanelor în etate. Capitolele speciale sunt dedicate problemelor controversate ale unui stil de viață rațional, nevrozei, culturii sexuale, erorilor medicale și psihologiei unui medic când este bolnav.


conținut

Dialogul despre medicină, desigur, nu este epuizat. Da, și cu greu poate fi epuizat. Inevitabil se vor întoarce la ea, vor apărea noi pagini, vor revizui cele vechi. Aceasta este dialectica relațiilor umane, vindecare, viață.