Sanatorii pentru copii

Sanatorii pentru copii

Secțiunea sumarizează datele actuale privind starea de îngrijire a sanatoriilor pentru copii, diverse forme de organizare a tratamentului sanatoriu (sanatoriile și stațiunile specializate pentru copii, taberele de pionieri sanatoriale pentru funcționarea sezonieră și pe tot parcursul anului, sanatorii pentru părinți cu copii etc.), caracteristicile selecției, indicațiilor și contraindicațiilor pentru trimiterea copiilor la un sanatoriu cu profiluri diferite. Se precizează principiile de bază ale organizării lucrărilor medico-diagnostice și preventive în sanatoriile de profil diferit, se prezintă metodele de tratament climatic-balneologic. O atenție deosebită este acordată organizării lucrărilor de nutriție și educație în sanatoriile copiilor.

Calculat pentru pediatri și specialiști în domeniul balneologiei și organizării sănătății.

Tratamentul sanatoriu este una dintre cele mai importante etape ale sistemului general de măsuri medicale și preventive menite să reducă incidența și să consolideze sănătatea copiilor. Partidul Comunist din URSS și guvernul sovietic acordă o atenție deosebită îmbunătățirii în continuare a tratamentului sanatoriu și spa al copiilor, sporind rolul său în îndeplinirea sarcinilor de examinare medicală universală a populației. Cu toate acestea, multe aspecte ale organizării îngrijirii sanatorii pentru copii nu au fost acoperite în mod adecvat în literatură. Autorii acestei cărți au încercat să completeze lacunele care există în zona acestei probleme. Cartea nu doar evidențiază principalele metode de tratament non-drog al copiilor, utilizarea rațională a metodelor climatice, balneologice, fizioterapie, terapia cu apă termică, întărirea, dar oferă, de asemenea, recomandări cu privire la problemele de predare și de muncă educațională. Acesta rezumă anii de experiență ai autorilor și analizează datele din literatură. Materialele de instruire (recomandări metodologice, reglementări etc.) prezentate în anexă, care determină organizarea activității medicale și pedagogice în sanatoriile diferitelor profiluri medicale, pot fi de interes specialiștilor din acest profil.

Autorii vor accepta recunostinte critice, dorinte, care vor contribui la imbunatatirea continua a organizarii ajutorului sanatorial si spa pentru copii.

Cuprins

Capitolul 1 . Etapele de dezvoltare a sanatoriu-spa ajuta copiii din URSS.
Capitolul 2 . Principii de planificare a dezvoltării unei rețele de sanatorii pentru copii .

Capitolul 3 . Reguli pentru selecția medicală și trimiterea copiilor la tratament sanatoriu și spa. Procedura de distribuire, emitere și control al punerii în aplicare a voucherelor la sanatorii de copii.
Capitolul 4 . Principiile de bază ale organizării muncii unui sanatoriu pentru copii de profil non-tuberculos .

Capitolul 5 . Activități didactice și educaționale în sanatorii de copii .

Capitolul 6 . Principii și metode de bază ale tratamentului sanatoriu .
Tratamentul sanatoriu
Nutriția pentru copii
Climatoterapie și întărire
Formare fizică și masaj terapeutic
hidroterapie
termoterapie
Droguri și alte metode speciale de tratament
Capitolul 7 . Metode clinice și paraclinice de examinare a copiilor, evaluarea eficacității tratamentului sanatoriu .

Indicații și contraindicații pentru tratamentul copiilor în sanatorii și stațiuni locale (cu excepția tuberculozei)
Boli ale sistemului cardiovascular
Lista literaturii recomandate

Partidul Comunist și guvernul sovietic acordă o atenție deosebită sănătății copiilor. O legătură importantă în sistemul general al sănătății sovietice, care vizează reducerea morbidității, îmbunătățirea sănătății copiilor, este tratamentul sanatoriu. Un program amplu de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a îngrijirii sănătății publice și a sanatoriilor este prevăzut în deciziile celui de-al 26-lea Congres al CPSU, în rezoluția Comitetului Central al CPSU, al Consiliului de Miniștri al URSS și al AUCCTU "Cu privire la măsurile de îmbunătățire a tratamentului și recreerii pentru angajați și de dezvoltare a unei rețele de centre de sănătate pentru sindicate" din 7 ianuarie 1982.

Țara noastră este foarte bogată în factori naturali de vindecare - izvoare minerale, depozite de nămol, litoral, păduri, regiuni climatice montane. Aceste bogății trebuie utilizate pe scară mai largă pentru a îmbunătăți și a trata copiii în diferite boli. Nivelul de sănătate și dezvoltarea fizică a copiilor în ultimii ani este în creștere, dar există unele boli, numărul cărora nu scade (alergic, cardiovascular, gastrointestinal). Originile multor boli adulte trebuie căutate și prevenite în copilărie.

Tratamentul sanatoriu, care ajută la maximizarea sănătății copiilor după boală, previne formarea cronică, sporește funcționalitatea și rezervele de sănătate ale unui organism în creștere, devine din ce în ce mai important.

Acum în URSS există o rețea vastă și diversificată de sanatoriuni de specialitate pentru copii, cu diverse profiluri și scopuri: sanatorii pentru copii localizate în stațiuni, tabere de pionieri sanatorii pentru activități pe tot parcursul anului și sezoniere, sanatorii pentru părinți cu copii, școli de pădure sanatorii. În sanatorii multe dintre copii există oportunități de educație continuă. Sanatoriile sunt dotate cu echipament medical modern și de diagnosticare. Tratamentul sanatoriu, spre deosebire de cel staționar, include utilizarea extensivă a factorilor fizici naturali și preformați (artificiali), diferite forme de formare fizică curativă, metode speciale de tratament și restaurare a sănătății. Utilizarea maximă a factorilor terapeutici moderni, în funcție de specificul instituției sanatorii, vârsta copilului, natura și stadiul procesului patologic, bolile concomitente, caracteristicile individuale, mărește eficacitatea măsurilor terapeutice și preventive.

Rețeaua de sanatorii este specializată ținând cont de structura incidenței copiilor și de necesitatea tratamentului sanatoriu. Pe baza progreselor moderne ale științei pediatrice, indicații și contraindicații diferențiate, au fost dezvoltate principiile tratamentului copiilor bolnavi în sanatoriile de diferite tipuri. Selectarea corectă a pacienților permite utilizarea cea mai eficientă a diverselor rețele existente de unități sanatorii. Ministerul Sănătății al URSS, Consiliul Central pentru Administrarea Stațiunilor Sindicatelor, în colaborare cu Ministerul Educației al URSS, au emis documente de reglementare speciale și scrisori instructive care reglementează cele mai importante aspecte ale organizării tratamentului sanatoriu și spa pentru copii, lucrările medicale și educaționale.

O combinație rațională a muncii medicale și de agrement și educaționale cu copiii, activitățile interdependente ale personalului medical și pedagogic sunt foarte importante. Organizarea forței de muncă a tuturor angajaților sanatoriului, modernizarea regulată a calificărilor acestora determină în mare măsură nivelul și calitatea muncii medicale de diagnosticare și predare și educație, eficacitatea tratamentului pentru copii. Principalele sanatorii - școlile de excelență, munca științifică și practică comună a medicilor de sanatori cu oameni de știință, angajații Institutului de Cercetări Științifice de Balneologie, Pediatrie, departamentele instituțiilor medicale au un rol important în îmbunătățirea diferitelor aspecte ale activității colective a angajaților sanatoriului copiilor.